Disclaimer en Algemene Voorwaarden

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Er wordt getracht de getoonde informatie zo volledig mogelijk te houden.

Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

Niets uit deze publicatie mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, CD-ROM of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Algemene Voorwaarden Boeket&Co

ARTIKEL 1: 

TOEPASBAARHEID
Wanneer u via www.boeketenco.nl koopt, gelden uitsluitend de onderstaande Algemene Voorwaarden. Overige ingebrachte algemene voorwaarden hebben geen gelding in deze koopovereenkomst.

ARTIKEL 2: 

KOOPOVEREENKOMST
2.1
De door u te sluiten koopovereenkomst komt tot stand door in onze webshop de bestelling te plaatsen en te bevestigen. Of u maakt gebruik van een vouchercode van 1 van onze Retail partners.

2.2
De door u gesloten koopovereenkomst zal worden opgenomen in onze route van bestellen, betalen en bezorgen. Of u betaalt bij 1 van onze Retail partners en ontvangt u van deze Retail partners een vouchercode die u bij onze site inwisselt.

2.3
Bij het sluiten van de koopovereenkomst zult u per e-mail een bevestiging van de gesloten koopovereenkomst krijgen. Mocht er geen betaling hebben plaatsgevonden en er wel per abuis een bevestiging mail is ontvangen betekent dat nog niet dat de betaling ook daadwerkelijk verricht is, door een technische storing bij de betaaldienst vervalt het recht van Boeket en Co om te leveren. Maakt u gebruik van een vouchercode van 1 van onze Retail partners verzorgen zij de bevestiging mail met vouchercode.

2.4

Bij overleg van betaalbewijs en of misverstand wordt er uiteraard afgeleverd.

ARTIKEL 3

BETALING PRIJS EN AFLEVERING
3.1
Uw aankoop dient volledig te zijn betaald voordat uw bestelling wordt verstuurd door www.boeketenco.nl. U wordt in onze webshop door de stappen heen gestuurd met als laatste stap de betaling. Maakt u gebruik van een vouchercode van 1 van onze Retail partners wordt u direct naar de eigen pagina van de Retail partner gestuurd waar u de vouchercode kunt inwisselen.
3.2
De prijs van het brievenbusboeket staat vermeld in onze webshop exclusief verzendkosten
3.3
Als de betaling correct is uitgevoerd en binnen is bij www.boeketenco.nl zal uw bestelling de volgende dag direct worden verpakt en verzonden.

Verzending van uw bestelling zal worden uitbesteed aan PostNL op het door u aangegeven adres. Aflevering van uw bestelling zal op tijd plaatsvinden normaal gesproken binnen 1-3 werkdagen. Echter i.v.m. Covid-19 op dit moment kan het voorkomen dat dit niet altijd op tijd kan plaatsvinden. www.boeketenco.nl aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor een eventueel latere bezorging.Het formaat van ons brievenbusboeket is de standaard maat van een brievenbus volgens de richtlijnen van Post.NL Mocht u een afwijkende brievenbus hebben kan het zijn dat Post.NL de bestelling bij een afhaallocatie zal afgeven.In het geval van een afwijkende brievenbus aanvaardt www.boeketenco.nl geen enkele aansprakelijkheid.

3.4
Indien de door uw gekozen producten niet meer leverbaar zijn, zal www.boeketenco.nl deze informatie duidelijk op de website vermelden. Als een bestelde kleur niet leverbaar is (lees: out of stock of overige problemen qua versheid) zal www.boeketenco.nl een vervangende kleur opsturen.
 
ARTIKEL 4 UITLEG CONDITIE BLOEMEN EN AANSPRAKELIJKHEID
4.1
Het door u bestelde product/producten in onze webshop zullen wanneer zij worden verpakt voor verzending de meest verse kwaliteit hebben.
4.2
De bloemen zullen voor de verzending worden verpakt in een beschermende verpakking. Hierdoor zullen de bloemen gedurende 3 dagen in de verpakking in goede tot redelijke conditie blijven. Na het uitpakken zullen de bloemen gedurende 7 dagen – mits direct na tijdige ontvangst goed verzorgd zoals vermeld op onze website – in goede tot redelijke conditie blijven.

4.3
U accepteert dat hoewel de bloemen in goede/redelijke conditie zullen worden afgeleverd bij het door u opgegeven adres de kwaliteit nooit volledig gelijk zal zijn aan bloemen die zijn gekocht bij een bloemenwinkel en onmiddellijk in een vaas met water zijn geplaatst.

4.4
www.boeketenco.nl aanvaardt geen andere aansprakelijkheid ten aanzien van de bloemen dan de verplichtingen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden. Een eventuele aansprakelijkheid zal nooit hoger zijn dan de prijs van de bloemen die door u is betaald en zal worden vervangen door een nieuw product na overleg van bewijs d.m.v. foto’s en begeleidende brief met klanteninformatie  indien het artikel beschadigd bij u is bezorgd.

ARTIKEL 5 OVEREENKOMST ONTBINDEN
5.1
Deze overeenkomst is niet meer te ontbinden tenzij de bloemen niet voldoen aan het gestelde in artikel 3 van deze algemene voorwaarden en/of niet zijn bezorgd en dit te wijten is aan www.boeketenco.nl of PostNL. Voor een ontbinding dient u contact op te nemen met admin@boeketenco.nl  U dient daartoe de betreffende aankoop samen met een brief en foto's waarin u uw klachten uiteen zet – te sturen aan admin@boeketenco.nl  Boeket en Co zal u dan zo spoedig mogelijk nader berichten. 
5.2
Het in artikel 7:46D BW omschreven herroepingsrecht is niet van toepassing omdat de koopovereenkomst ziet op producten die snel kunnen verouderen en duidelijk persoonlijk van aard zijn.


ARTIKEL 6 PRIVACY

www.boeketenco.nl  houdt zich aan de regels van Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wij zullen de door uw verstrekte informatie uitsluitend gebruiken voor uitvoering van de bestelling/overeenkomst.
 
ARTIKEL 7 TOEPASSELIJK RECHT

7.1
Deze Algemene Voorwaarden en de te sluiten koopovereenkomst vallen onder

Nederlands recht. 

7.2
De rechtbank is uitsluitend bevoegd inzake een eventueel geschil over deze Algemene Voorwaarden en/of de koopovereenkomst.
ARTIKEL 8 AFWIJKINGEN
Voor eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden en de gehanteerde prijzen kunt u contact opnemen met www.boeketenco.nl  

KLANTENSERVICE
Voor vragen, opmerkingen en suggesties kunt u een e-mail sturen naar admin@boeketenco.nl